Úvod

Drobná sakrální architektura je nedílnou součástí naší krajiny. Každý kříž, kaple, či boží muka je jedinečnou ukázkou lidské tvořivosti. Jako němí svědkové stojí nehnutě na svém místě, sledují lidské počínání a neustále připomínají vítězství Krista nad smrtí.


Co zde najdete?

Tento blog obsahuje databázi mnou navštívených sakrálních památek nejen z okolí Uherského Brodu. Každá památka je fotograficky zdokumentována, umístěna do fotogalerie a poté zanesena do mapy i do turistické mapy. Pomocí mapy je možné případně snadno zjistit GPS souřadnice. Dále je u každé památky uveden popis, umístění, případně historie a zajímavosti, které se k ní váží. Orientace v databázi je možná podle archivu, kde jsou památky řazeny chronologicky, nebo lze použít štítků. Štítky řadí památky podle toho, ve kterém katastru se nachází anebo podle typologie památek. Typologii památek lze najít například zde. Katastrální mapa je k nahlédnutí zde. Také je zde možnost památku vyhledat podle čísla a názvu, pomocí vyhledávání památek.

Všechny fotografie památek, jejich souřadnice a doplňující textové informace jsou dostupné pod licencí CC BY-SA s uvedením autora Jakub Haluza.

7. 1. 2013

0037 Socha Sv. Jan Nepomucký

Socha Sv. Jana Nepomuckého
Tato socha, datována dle nápisu na podstavci do r. 1711 stojí v ulici Svatopluka Čecha. Podstavec je ze všech čtyř stran opatřen latinskými nápisy doplněn kovovým svícnem. Nedaleko se nachází ještě jedna sakrální památka a tou je kaple, která stojí na začátku parku.

Fotogalerie
Mapa

0036 Kříž Horní valy

Kříž na Horních valech
Tento udržovaný kříž se nachází v ulici Horní valy, kousek nad křižovatkou s ulicemi Moravská a A. Hrubého. Litý kříž má pískovcový podstavec a okolo kříže je umístěn litý plot.

Fotogalerie
Mapa

4. 1. 2013

0035 Socha Sv. Jan Nepomucký

Socha Sv. Jan Nepomuckého v Těšově
Tato pískovcová socha se nachází na cyklostrase vedoucí z Uherského Brodu do Újezdce u Luhačovic, nedaleko od místní zvonice. Na podstavci sochy je vytesán nápis:

SV. JENE
NEPOMUCKÝ
ORODUJ
ZA NÁS!
Fotogalerie
Mapa

0034 Zvonice Těšov

Zvonice v Těšově
Funkční zvonice v dobrém stavu se nachází na pomyslném středu obce Těšov, u hasičské zbrojnice místního SDH. okolo prochází cykloturistická trasa z Uherského Brodu do Újezdce u Luhačovic. Nedaleko se také nachází socha Sv. Jana Nepomuckého.

Fotogalerie
Mapa

0033 Kříž U Dráhy

Kříž v Těšově v ulici U Dráhy
Tento nezvykle vysoký pískovcový kříž stojí v ulici U Dráhy v Těšově po levé straně v předzahrádce rodinného domku. Nápis na přední straně podstavce kříže:

Ferdinand
Casper

1777

Na zadní straně podstavce kříže je vytesán nápis týkající se obnovy této památky:

OBNOVENO PÉČÍ
OBČANŮ OBCE
TĚŠOVA
1954

V dostupných historických mapách nebyla tato památka nalezena.

Fotogalerie
Mapa