Úvod

Drobná sakrální architektura je nedílnou součástí naší krajiny. Každý kříž, kaple, či boží muka je jedinečnou ukázkou lidské tvořivosti. Jako němí svědkové stojí nehnutě na svém místě, sledují lidské počínání a neustále připomínají vítězství Krista nad smrtí.


Co zde najdete?

Tento blog obsahuje databázi mnou navštívených sakrálních památek nejen z okolí Uherského Brodu. Každá památka je fotograficky zdokumentována, umístěna do fotogalerie a poté zanesena do mapy i do turistické mapy. Pomocí mapy je možné případně snadno zjistit GPS souřadnice. Dále je u každé památky uveden popis, umístění, případně historie a zajímavosti, které se k ní váží. Orientace v databázi je možná podle archivu, kde jsou památky řazeny chronologicky, nebo lze použít štítků. Štítky řadí památky podle toho, ve kterém katastru se nachází anebo podle typologie památek. Typologii památek lze najít například zde. Katastrální mapa je k nahlédnutí zde. Také je zde možnost památku vyhledat podle čísla a názvu, pomocí vyhledávání památek.

Všechny fotografie památek, jejich souřadnice a doplňující textové informace jsou dostupné pod licencí CC BY-SA s uvedením autora Jakub Haluza.

7. 1. 2013

0037 Socha Sv. Jan Nepomucký

Socha Sv. Jana Nepomuckého
Tato socha, datována dle nápisu na podstavci do r. 1711 stojí v ulici Svatopluka Čecha. Podstavec je ze všech čtyř stran opatřen latinskými nápisy doplněn kovovým svícnem. Nedaleko se nachází ještě jedna sakrální památka a tou je kaple, která stojí na začátku parku.

Fotogalerie
Mapa